Stanovy vycházejí z ignaciánské spirituality tak, aby byly členky otevřeny působení Ducha sv. na cestě za Kristem s jeho Matkou, aby „Boha hledaly a nacházely ve všech věcech”, aby šířily poselství evangelia všude, kam je Bůh pošle, aby slyšely hlas doby a odpovídaly na něj.
Název dostává Společenství podle starobylého římského obrazu „Panny Marie na cestě” (Madona della Strada – nyní v chrámu Il Jesu), kterou měl ve zvláštní úctě sv. Ignác.
Mohlo by vás zajímat: