Život ve Společenství
Jedním z důležitých rysů života našeho Společenství jsou pravidelná setkání sester. Oblastní setkání se konají jednou za měsíc, nejčastěji v sobotu, v bytě u některé pražské členky, výjimečně i mimo Prahu. Po úvodní meditaci se věnujeme organizačním záležitostem, modlitbě, rozjímání, četbě Stanov našeho Společenství a debatě při studiu koncilních dokumentů, apoštolských listů či dalších textů obdobného charakteru. Aktuálně se předmětem našeho studia a diskuze stala encyklika papeže Františka Lumen Fidei. V poledne nám slouží mši sv. kněz, který naši českou oblast doprovází. Po obědě bývá beseda a ukončení modlitbou růžence, křížovou cestou apod. podle liturgického roku.
Česká oblast  Společenství Madonna della Strada má nyní 7 členek s věčnými sliby a 2 kandidátky; ve světě je přibližně 100 sester. Kromě pravidelných setkání jednou za měsíc se společně jednou ročně účastníme týdenních exercicií. Naše činnost nemá jednotné zaměření, své zasvěcení prožíváme ve světě – v zaměstnání, ve farnosti, ve svém bydlišti. Jako jiné sekulární instituty jsme začleněny do Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR (Praha 2, Lublaňská 44) s označením Sekulární institut Madonna della strada (MDS).
Ve svých farnostech a v církvi se  zapojujeme do těchto činností: katechetka, členka chrámového sboru, péče o staré a nemocné včetně podávání sv. příjímání, pravidelná aktivní účast na ekumenických bohoslužbách a ekumenických biblických hodinách, ministrantská služba, práce s mládeží.
K našemu životu patří také zájem o získávání poznatků ze současného dění na poli církevním, politickém, sociálním a také snaha osvojit si němčinu nebo angličtinu pro dorozumívání se sestrami ze zahraničí.
Přijetí do Společenství
Předpokladem pro přijetí je povolání k tomuto způsobu duchovního života a zralost pro zodpovědné řešení denních úkolů s nároky na značně samostatné rozhodování. Společenství nemá jednotný církevní nebo společenský úkol, členky nebydlí společně. Důraz se klade na soustavné vzdělávání náboženské i odborné. Doba přípravy trvá 2-3 roky, pak mohou být skládány sliby několikrát vždy na 1 rok a po 6-10ti letech od přijetí lze skládat sliby věčné. Každoroční exercicie, setkávání ve skupině každý měsíc, společné modlitby, meditace a rozhovory, upevňují vzájemná sesterská pouta telefonáty, dopisy a podobné aktivity nejen v místní skupině, ale i s ostatními sestrami ve světě.