Sekulární institut Madonna della Strada je společenstvím žen, které žijí zasvěceným způsobem života ve světě. Naše Stanovy vycházejí z ignaciánské spirituality. Ústředí SI Madonna della Strada je ve Vídni; institut je členěný na jednotlivé skupiny a oblasti. V České republice je v současné době jedna oblast.

Svobodné ženy nebo vdovy – praktikující křesťanky, které nepatří do žádného pevného duchovního společenství a slyší volání k zasvěcenému životu – nikoliv však v klášterní komunitě – mohou najít splnění Boží vůle v sekulárním institutu. Věk není rozhodující. Naše Stanovy určují hranici pro vstup do padesáti let, ale i starší zájemkyně jsou vítány. Důležitější je zdravotní stav, především psychický.
Modlitba Společenství
Děkujeme Ti, Bože, že nás spojuješ svou láskou.
Děkujeme Ti za ty,které nám ukazuješ a svěřuješ.
Děkujeme Ti, že si smíme navzájem sloužit.
Posvěť naši lásku, posvěť naši službu.
Dej, ať si navzájem ukazujeme cestu,
dej, ať jsme navzájem Tvými posly,
dej, ať se navzájem osvobozujeme,
dej, ať máme, jako bychom neměli,
dej, ať nám vše slouží k dobrému,
dej, ať je náš dík svědectvím,
jež zvěstuje Tvé jméno.
Amen.
O Maria,
Madonno della Strada,
Matko Kristova,
jenž je cesta pravá,
Matko našeho Společenství,
které je naší cestou ke Kristu
veď nás touto cestou.
Amen