Jezuita P. Carl Dinkhauser a Maria Elizabeth Strachotínská (narozená 1903 v německé rodině v Čechách) zakládají r. 1936 v Rakousku institut pro ženy, které se chtějí zcela odevzdat Bohu složením slibů čistoty, poslušnosti a chudoby a přitom žít uprostřed světa ve svém civilním zaměstnání.
Roku 1939 je Společenství uznáno jako Pia Unio, v roce 1948 se stává sekulárním institutem diecézního práva a r. 1953 institutem papežského práva. V té době se jeho působnost rozšiřuje z Rakouska do dalších zemí s německým a anglickým jazykem. Dnes žijí členky i v Německu, Belgii, Irsku, USA, Kanadě na Jamajce, Filipínách a v Indii. V České republice je Společenství od r. 1992, stejně jako na Slovensku a v Maďarsku. Nejnověji jsou sestry také na Taiwanu a v Korei. Společenství se člení na oblasti a skupiny, centrála je ve Vídni. V současné době má Společenství přibližně 120 členek.